Jälkihuolto

Syli tarjoaa omien yksikköjen nuorille jälkihuoltoa itsenäisen elämän aloittamiseksi. Jälkihuollon tavoite on, että nuori kasvaa omillaan toimeentulevaksi aikuiseksi, jolla on oma sosiaalinen verkostonsa.Siirtyminen aikuisuuteen ei tapahdu yhtäkkiä. Matka itsenäisyyteen on prosessi, jossa Syli on mukana nuorta ja hänen läheisiään kuuntelevana ja opastavana kumppanina.

Syli tarjoaa nuoren avuksi ohjaajan, johon nuori on saanut tutustua jo sijoituksen aikana. Tuttu ihminen vahvistaa nuoren turvallisuuden tunnetta ja samalla ohjaajan mukanaolo prosessissa kertoo nuorelle, ettei häntä jätetä yksin suuren elämänmuutoksen edessä. Ohjaaja on myös aikuisen mallina, joka kuuntelee ja opastaa nuorta.Jälkihuollossa olevaa nuorta pyritään tukemaan niin, että hän on oman elämänsä asiantuntija ja vastuunkantaja. Nuori saa elää omaa elämäänsä, mutta hän saa myös tarvittavan tuen. Jälkihuolto lopetetaan, kun nuori tulee toimeen omillaan tai viimeistään nuoren täyttäessä 25 vuotta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nuori jäisi tyhjän päälle.
Jos nuori tarvitsee vielä apua ja tukea, Syli saattaa nuoren aikuisille tarkoitettujen palvelujen piiriin.


Lataa Jälkihuolto-esitteemme
ja lue lisää toiminnastamme >>