Kevättalkoot Sylin pihassa

Sylissä lasten oma osallistuminen on yksi ympäristökasvatuksen kantavista ajatuksista. Lapset pääsevät itse osallistumaan arkipäivän toimijoina ja vaikuttajina ympäristöasioissa.Sylissä keskustelemme ja pohdimme lasten kanssa kestävään kehitykseen liittyvistä ratkaisuista, arvoista ja asenteista. Laadimme yhdessä lasten kanssa Sylin omat ”ympäristökäytöstavat”, joihin voimme kaikki sitoutua. Oleellista kuitenkin on, että lähdemme liikkeelle lapsille käytännönläheisistä ja jokapäiväiseen elämään liittyvistä pienistä arkiteoista. Opetamme lapset mm. lajittelemaan jätteet, kierrättämään ja kompostoimaan biojätteet. Haluamme ympäristökasvatuksemme toteutuvan positiivisella ja iloisella mielellä, ei otsa rypyssä ja sormi ojossa.

Lumi on sulanut
ja ensimmäiset kukat putkahtavat maasta esiin.
Aurinko paistaa, lämmin tuuli puhaltaaa
ja linnut visertävät. On aika Sylin pihatalkoiden.